Daily Archives: October 24, 2010

Paya Teriti

Paya Teriti terletak di kawasan kampong Katimahar. Oleh kerana kawasan paya yang terbentang luas, Paya Teriti menerjahi sempadan kampong Kulapis malahan sampai ke kampong Batong. Kawasan ini sebagai kawasan penternakan kerbau selain kawasan pulau buah-buahan.

Leave a comment

Filed under Lensa