Daily Archives: October 23, 2010

Padi di Batong

Selain daripada perusahaan padi di Wasan, Kampong Batong  juga sudah menghasilkan padi untuk dituai. Sawah padi di kampung tersebut masih pada peringkat awal kerana masih banyak petak-petak sawah yang  masih dalam proses pembersihan.

Leave a comment

Filed under Kenangan