Monthly Archives: July 2008

Jedah

Singgah di masjid Aisyah, Jedah mengingatkan saya masjid terapung di Teringganu… Pada waktu senja terdapat penduduk tempatan berkelah di pesisiran pantai Laut Merah…

Leave a comment

Filed under Uncategorized